Archyvas

Posts Tagged ‘Linkėjimas’

Aiškių Jums “barbenimų“ 2008-aisiais!

30 gruodžio, 2007 Komentarų: 1

Gruodžio 30-osios New York Times straipsnis “Innovative Minds Don’t Think Alike“ atkreipia dėmesį į tai, jog didėjant žmogaus žinioms konkrečioje srityje, jo kūrybiškumas ir sugebėjimas inovatyviai mąstyti vis labiau blėsta. Paradoksalu, bet akivazdu, jog “tampa vis sunkiau mąstyti už savo paties pasistatytų žinojimo ribų“.

Šį fenomeną New York Times iliustruoja psichologės Elizabeth Newton Stanford Universitete 1990-aisiais metais atliktu eksperimentu, kurio metu bandymo subjektai buvo paprašyti savo pirštų krumpliais barbenti jiems žinomas dainas, o likusiems eksperimento dalyviams buvo liepta spėti šių dainų pavadinimus. Prieš bandymą “barbenantieji“ paklausti, kiek, jų manymu, dainų bus atspėta, atsakė – “apie pusę“. Įvykdžius eksperimentą, paaiškėjo, jog tik 3 iš 130 melodijų buvo teisingai įvardintos. Tapo akivaizdu, kad nors ir aiškiai galvoje girdima melodija beveik niekada nebuvo efektyviai perteikta spėjančiam asmeniui. Išvada – vieno žmogaus idėjos dažnai skamba visiškai kitaip jo pašnekovo mintyse.

Skaitydamas šį straipsnį suvokiau, ko derėtų palinkėti ateinantiems 2008-iesiems. Juk neteisingai suprastos ar pateiktos mintys ir idėjos dažnai yra esminės konfliktų priežastys, nesusipratimų, neefektyvaus darbo, politikų, verslinikų ar kitų visuomenės žmonių vizijų nesuprantamumo šaltiniai. Braunantis per Naujuosius linkiu lakoniškumo, minčių aiškumo, teisingai Jums sakomų žodžių supratimo ir tobulo genialių idėjų “barbenimo“.

Gerų 2008-ųjų!

K.